graficke studio | fotografie

o násčo robímeportfóliokontakt o násčo robímeportfóliokontakt

GRAFICKÝ DIZAJN

Pod týmto názvom sa skrýva návrh vizuálnej komunikácie vychádzajúcej z potrieb a myšlienok zadávateľa. Ide o pretavenie myšlienok a vizií do jednotného, koncepčne čistého celku. Vytvorenie značky z hľadiska grafického by malo mať čisté a jasné posolstvo s neodškriepiteľným puncom jedinečnosti.

MARKETING

Marketing, ako podpora predaja, má za cieľ prvotriedne prezentovať firmu a takisto, vychádzajúc z praxe, zvýšiť predaj ponúkaných produktov, či služieb. Marketing však musí byť správne namierený, aby splnil očakávané výsledky. Ak máte dojem, že Vami vynaložené finančné prostriedky na reklamu boli zbytočné, poradíme Vám ako z tohto uzavretého kruhu von.

WEB DIZAJN

Internet ako fenomén dnešnej doby s takmer neobmedzenými možnosťami netreba podcenovať, práve naopak, treba sa prezentovať v čo najkvalitnejšej forme, čo sa týka funkčnej a vizuálnej stránky. V prípade, že nie ste celkom spokojní s Vaším webom, radi Vám poradíme, ako ho vylepšiť a zefektívniť, lebo vždy je čo zdokonaľovať.

DTP (DESKTOP PUBLISHING)

Náš grafický tím má bohaté skúsenosti s tvorbou a prípravou dokumentov určených na tlač. Pri návrhoch a výrobe tlačovín používame osvedčené prostriedky a technológie, ktoré zaručujú spoľahlivý výsledok a spokojnosť klientov. Nevyhýbame sa ani najnovším metódam a postupom za predpokladu, že nám to prinesie nové a lepšie výsledky.